czwartek, 1 marca 2012

Zestaw sprawdzianów określających poziom cech motorycznych L. Makucha

1. Bieg na 30 metrów

Wykonanie: na sygnał start z pozycji wysokiej, bieg sprintem na dystansie 30 metrów

Ocena: próba przeprowadzana jest dwukrotnie, do punktacji bierze się czas lepszego biegu, mierzony z dokładnością do 0,1 s.


2. Wieloskoki na jednej nodze (jednonóż)

Wykonanie: na odmierzonym odcinku 30 metrów zawodnik rozpoczyna wieloskoki najpierw na nodze prawej później na nodze lewej. Próba przeprowadzana jest dwukrotnie na każdej nodze.

Ocena: oddzielenie ocenia sie w punktach wyniki na nodze prawej i lewej. Za każde podparcie się drugą nogą w czasie wykonywanej próby dolicza się 0,1 s. 3. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż

Wykonanie: po zmierzeniu zasięgu ręki i wykonaniu trzech wyskoków z odbicia obunóż z miejsca przechodzimy do drugiej próby, polegającej na odbiciu z dwóch nóg, lecz z odległości 3 metrów. Ostatnią próbą skoczności (mocy) jest wyskok dosiężny z odbicia jednonóż z rozbiegu z odległości 3 metrów. Przed trzecią próbą zawodnik zgłasza z której nogi będzie się odbijał i trzy ostatnie próby wykonuje, odbijając się z tej samej nogi.

Ocena: ocenie podlega najlepszy wynik z poszczególnych prób i różnicę między wyskokiem a zasięgiem ręki.
4. Bieg krokiem skrzyżnym 2 x 20 metrów

Wykonanie: Start z oznaczonego miejsca ze stania w rozkroku na sygnał słuchowy - bieg na odcinku 20 metrów krokiem skrzyżnym - powrót tą samą drogą twarzą w jednym kierunku. Pierwszy odcinek kończy , przekraczając jedną nogą linię prostopadłą do kierunku biegu i rozpoczyna bieg powrotny.

Ocena: próbę wykonuje się dwukrotnie, czas mierzony jest z dokładnością do 0,1 s a w punktacji uwzględnia się wynik lepszy
5. Bieg po kopercie 5 x 3 metra. 

Wykonanie: na wybranym miejscu oznaczonym chorągiewkami prostokąt o wymiarach 5 x 3 m. Na sygnał gwizdkiem start z wysokiej pozycji po komendzie "gotów". Bieg sprintem drogą B-E-C-D-E-A omijając chorągiewki bez dotykania ich. Bieg w ten sposób wykonywany jest trzykrotnie. Po trzeciej rundzie dotknięcie chorągiewki A powoduje zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą.

Ocena: wynik próby stanowi czas, jaki został uzyskany w trzech nieprzerwanych obiegach zygzakiem.
6. Tor przeszkód na odcinku 30 metrów

Wykonanie: na sygnał "gotów" - gwizdek - start z pozycji leżąc przodem przed linią startu (dłonie oparte na wysokości barków). Bieg do pierwszej przeszkody - płotka w odległości 8 metrów od linii startu ( wysokość płotka 75 cm) - przeskok z odbicia jednonóż - bieg do materaca - przewrót w przód - bieg, po 3 m - przeskok obunóż przez płotek (wysokość 75 cm) - bieg do materaca - przewrót w tył - bieg i obiegnięcie stojaka z prawej strony - obiegnięcie drugiego stojaka z lewej strony - bieg slalomem między kolejnymi trzema stojakami ( odległość miedzy nimi - 2 metry) - bieg do mety na odcinku 4,40 metra. 

Ocena: próbę wykonujemy dwukrotnie. Brany pod uwagę jest wynik lepszy.
7. Rzut piłką lekarską (5 kg)

Wykonanie: z klęku na materacu (na środku zaznaczona kredą linia) rzut piłką lekarską znad głowy (po wykonaniu rzutu można wykonać pad na materac).

Ocena: pomiar rzutu od linii zaznaczonej na materacu do miejsca upadku piłki z dokładnością do 10 cm. Każdy badany wykonuje próbą trzykrotnie a do punktacji bierze się wynik najlepszy.
8. Bieg wahadłowy 6 x 30 metrów

Wykonanie: z oznaczonego miejsca linią na sygnał "gotów" - gwizdek - start z pozycji stojąc w wykroku - bieg sprintem w sposób wahadłowy (sześciokrotnie) odcinka 30 metrów, ograniczonego dwiema chorągiewkami (należy je obiegać).

Ocena: próba wykonywana jest tylko jeden raz, a ocenę stanowi czas mierzony z dokładnością do 0,1 s. 


Organizacja i kolejność prób: wszystkie próby mogą być przeprowadzane z dwudziestoma zawodnikami w jednej jednostce treningowej w następującej kolejności: bieg na 30 metrów dla wszystkich badanych. Następnie podzielić badanych na dwie grupy. Jedna wykonuje próbę tzw "przekładanką" druga : bieg po "kopercie". Po wykonaniu tych prób - zmiana grup. To samo dotyczy wszystkich pozostałych prób. Trzecią przeprowadzaną próbą są wieloskoki na jednej nodze i wyskoki dosiężne, czwartą - tor przeszkód i rzut piłką lekarską, wreszcie - bieg wahadłowy 6 x 30 m. Ogólną sprawność fizyczną ocenia się według sumy uzyskanych punktów:

powyżej 180 pkt. - sprawność bardzo wysoka
od 160 do 180 pkt - sprawność wysoka
od 130 do 160 pkt. sprawność średnia
poniżej 130 pkt. sprawność niska