wtorek, 6 marca 2012

Test sprawności ogólnej dla piłkarzy młodzików i trampkarzy J. Talagi

1. Próba szybkości (bieg na 30 metrów)

Wykonanie: na sygnał "gotów" (sygnał gwizdkiem) start z pozycji wysokiej - bieg sprintem na dystansie 30 metrów. Próba wykonywana jest dwukrotnie w trampkach.

Ocena: zalicza się lepszy czas z dwóch prób. Pomiar z dokładnością do 0,1s,


Punktacja: 
5,3 - 5,5 s - 5pkt.
5,6 - 5,9 s - 4 pkt
6,0 - 6,2 s - 3 pkt
6,3 - 6,4 s - 2 pkt
6,5 - 6,6 s - 1 pkt


2. Próba skoczności (skok w wzwyż)


Wykonanie: z rozbiegu skok nad poprzeczką zgodnie z przepisami. Próba wykonywana jest dwukrotnie.


Ocena: wysokość w cm, uwzględnia się lepszą próbę.


Punktacja:


105 cm - 5 pkt
99 - 95 - 4 pkt
94 - 90 - 3 pkt
89 - 85 - 2 pkt
84 - 80 - 1 pkt
3. Próba siły (uginanie i prostowanie rąk)


Wykonanie: w podporze leżąc przodem (dłonie na ławeczce) uginanie i prostowanie rąk (pełny wyprost w łokciach).


Ocena: 
12 razy      - 5 pkt
11 - 9 razy - 4 pkt
8 - 6 razy   - 3 pkt
5 - 4 razy   - 2 pkt
3 - 1 razy   - 1 pkt


4. Próba gibkości i siły (skłony tułowia w przód z leżenia tyłem)


Wykonanie: z leżenia tyłem na sygnał skłon tułowia w przód do palców nóg i z powrotem.


Ocena:
20 razy         - 5 pkt
19 - 16 razy   - 4 pkt 
15 - 12 razy   - 3 pkt
11 - 8 razy     - 2 pkt
7 - 5 razy       - 1 pkt


5. Próba siły i skoczności (trójskok z miejsca)


Wykonanie: na wyznaczonej linii z półprzysiadu odbicie obunóż - lądowanie na jedną (prawą lub lewą) i drugą nogę - zakończenie trójskoku lądowaniem na obie nogi na piaskownicy lub materacu.
Ocena; próba wykonywana jest dwukrotnie, liczy się lepszy wynik.


Punktacja:
3 m - 5 pkt
2,99 - 2,89 - 4 pkt
2,88 - 2,78 - 3 pkt
2,77 - 2,70 - 2 pkt
2,69 - 2,50 - 1 pkt