poniedziałek, 5 marca 2012

Test TKKF sprawności fizycznej dla dorosłych S. Pilicza i J. Żmudzkiego

1. Próba siły (prostowanie i uginanie rąk w podporze)

Wykonanie: a) kobiety: prostowanie i uginanie rąk w podporze leżąc przodem z podparciem kolanami, b) mężczyźni: prostowanie i uginanie rąk w podporze leżąc przodem bez podporu kolanami.

Ocena: suma maksymalnych wyprostów 
2. Próba mocy

Wykonanie: badany staje twarzą do ściany w miejscu umieszczenia tablicy. Odległość czubków obuwia od listwy przynajmniej 10 cm. Stojąc na całych stopach i wyciągając maksymalnie ramię w górę, dotyka tablicy-miarki palcami zamoczonymi w wodzie lub potartych kredą. Ustawienie bokiem do ściany, tak aby skraj obuwia nie był oddalony więcej niż 15 cm - przysiad z przedmachem ramienia zamachowego - wyskok z dotknięciem jak najwyżej tablicy - miary. Ślady pierwszego i drugiego dotknięcia muszą być widoczne do odmierzenia wyskoku

Ocena: próba wykonywana jest dwukrotnie z małą przerwą, zalicza się lepszy wynik, którym jest odległość w centymetrach między śladem wyższym pozostawionym po wyskoku a śladem niższym pozostawionym w pozycji stojącej.

3. Próba gibkości (skłon tułowia w przód)


Wykonanie: ze stania o nogach złączonych na podstawce głęboki skłon tułowia w przód z zaznaczeniem palcami rąk zasięgu ćwiczenia na podziałce.

Ocena: przedział norm


4. Próba wytrzymałości (bieg lub marsz)

Wykonanie: próbę przeprowadza się w sposób zróżnicowany, w zależności od wieku i płci. W grupach 20-29 lat oraz 30-39 lat miarą wytrzymałości jest czas biegu na dystansie 1000 m. W wieku 40-49 oraz 50-59 lat dla kobiet przewiduje się marsz na dystansie 3 km, dla mężczyzn - 5 km. W grupie najstarszej 60-70 lat proponuje sie dla kobiet marsz na dystansie 2 km, dla mężczyzn - 3 km.

Ocena: przedział norm