sobota, 10 marca 2012

Test pomiaru wytrzymałości szybkościowej A. Stuły

Wykonanie: na sygnał "gotów start" badany ze startu wysokiego pokonuje trzykrotnie sprintem dystans 30 m z 20 - sekundowymi odstępami.

Ocena: najlepszy wynik (z trzech biegów) stanowi podstawę do oceny szybkości, która jest dokonywana według następującego kryterium;

4,0 s                - bardzo dobry
4,1 s                - dobry
4,2 s                - dostateczny
4,3 s i poniżej  - niedostateczny

Natomiast suma czasów trzech odcinków służy do oceny wytrzymałości szybkościowej według następującego kryterium;

poniżej 12,5 s     - bardzo dobry
12,6 - 12,7 s      - dobry
12,8 - 12,7 s      - dostateczny
powyżej 12,9 s   - niedostateczny