wtorek, 6 marca 2012

Test sprawności ogólnej "Orlik"

1. Próba szybkości (bieg na 30 metrów)

Wykonanie: na sygnał "gotów" (sygnał gwizdkiem) start z pozycji wysokiej - bieg sprintem na dystansie 30 metrów. próba wykonywana jest dwukrotnie w obuwiu piłkarskim.

Ocena: czas mierzony z dokładnością do 0,1s, ocena w skali sześciopunktowej.

2. Próba zwinności ( przewrót w przód)


Wykonanie: próba składa się z kilku odcinków o różnym sposobie wykonania: na sygnał start z pozycji wysokiej do chorągiewki ustawionej w odległości 5 m od linii startu i mety - okrążenie chorągiewki - bieg do materaca (w połowie między chorągiewkami) - przewrót w przód - bieg do drugiej chorągiewki (10 metrów od pierwszej) - okrążenie chorągiewki w drodze powrotnej do materaca - przyjecie pozycji na czworakach do materaca - ponowny przewrót - powstanie - bieg do pierwszej chorągiewki - okrążenie bez dotykania - bieg do mety. 

Ocena: czas wykonania całej próby mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy.
3. Próba skoczności (skok w dal)


Wykonanie: ustawienie w miejscu oznaczonym linią (na progu), stopy równolegle do siebie, ugięcie nóg w kolanach - zamach rąk do tyłu - skok z mocnym zamachem rąk w przód z odbicia obunóż.

Ocena: miara odległości od linii (progu) do tylnej krawędzi pięty (śladu) w centymetrach


Nazwa sprawdzianu
Liczba punktów
6
5
4
3
2
1
Bieg na 30 m
5,8
5,9
6,0
6,2
6,3
6,4
Bieg z przewrotem
17,5
17,8
18,0
18,4
18,7
19,0
Skok w dal z miejsca
140
120
110
100
95
90