niedziela, 18 marca 2012

Europejski test sprawności fizycznej EUROFIT dla osobników w wieku 10 - 17 lat

1. Próba równowagi

Sprzęt: belka o długości 50 cm (podstawka), wysokości 4 cm, szerokości 3 cm, dwie podpórki (zapewniające stabilność) 15 x 2 cm, stopery.

Wykonanie: utrzymanie równowagi tak długo, jak to możliwe, stojąc na jednej wybranej nodze na belce, wzdłuż osi podłużnej - chwyt z tyłu za stopę nogi wolnej, ugiętej w kolanie. Przed zasadniczą próbą można się wesprzeć na ramieniu partnera w celu przyjęcia właściwej pozycji. Próba rozpoczyna się od momentu puszczenia ramienia partnera. Przyjętą pozycję należy utrzymać przez 1 min. Próba zostaje przerwana po każdorazowej utracie równowagi - po czym zostaje powtórzona.

Ocena: liczba prób potrzebna do utrzymania równowagi na belce przez pełną minutę. Jeśli ćwiczący stracił równowagę 15 razy, oznacza to ze nie jest zdolny do wykonania próby i kończy się ona wynikiem 0.
2. Próba szybkości przemieszczania rąk (tapping)

Sprzęt: stół z regulowaną wysokością lub skrzynia gimnastyczna; dwa gumowe krążki o średnicy 20 cm poziomo przymocowane do stołu, środki krążków oddalone od siebie o 80 cm; płytka prostokątna o wymiarach 10 x 20 cm umieszczona pośrodku między krążkami; stoper

Wykonanie: postawa w małym rozkroku przed stołem - położenie dłoni mniej sprawnej ręki na prostokątnej płytce środkowej, dłoń rękki sprawniejszej ułożona na przeciwległym krążku - przestawienie sprawniejszej ręki z jednego krążka na drugi, nad ręką znajdującą się pośrodku tak szybko, jak jest to możliwe. Za każdym razem należy dotknąć każdego krążka. Na komendę "gotów start" badany wykonuje 25 ruchów tam i z powrotem (łącznie 50 dotknięć) najszybciej, jak może. Przerywa po komendzie "stop". W czasie próby należy głośno odliczać wykonanie każdego cyklu. Próbę wykonuje się dwukrotnie. 

Ocena: zalicza się lepszy wynik z dwóch prób.
3. Próba gibkości

Sprzęt: stół lub skrzynia o długości 35 cm, wysokości 32 cm, szerokości 45 cm, blat o długości 55 cm wystający ponad boczną ściankę stołu do przytrzymywania stóp na odległość 15 cm. Na środku blatu - równolegle do osi podłużnej stołu - skala od 0 do 50 cm. Miarka długości, około 30 cm, umieszczona luźno na powierzchni stołu prostopadle do jego osi podłużnej, do przesuwania rękami przez badanego w czasie wykonywania skłonu w przód.

Wykonanie: siad prosty, stopy oparte o boczną ściankę stołu (skrzyni), kolana wyprostowane, pochylenie tułowia w przód, sięganie rękami jak najdalej, przesuwając wolno po powierzchni blatu.

Ocena: próba wykonywana jest dwukrotnie, zapisuje się lepszy rezultat

4. Próba skoczności

Sprzęt: dwa połączone ze sobą materace gimnastyczne lub mata, kreda, taśma miernicza

Wykonanie: badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią - lekkie pochylenie tułowia, ugięcie nóg z równoczesnym zamachem ramion dołem w tył - wymach ramion w przód - energiczne odbicie obunóż od podłoża i skok jak najdalej.


Ocena: z trzech skoków mierzonych do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę ustala się najdłuższy (w cm).5. Próba siły statycznej (zaciskanie dłoni)

Sprzęt: sprawny dynamometr

Wykonanie: badany w małym rozkroku, dynamometr ściśle przylega do palców dłoni, ramię opuszczone wzdłuż tułowia tak, aby ręka nie dotykała ciała - ścisk dynamometru krótki i z maksymalną siłą, drugie ramie opuszczone swobodnie.
Ocena: z dwóch prób ręką silniejszą zapis wyniku lepszego z dokładnością do 1 kg. 
6. Pomiar siły tułowia (siady z leżenia)

Wykonanie: w leżeniu na plecach nogi ugięte w kolanach pod kątem 90 stopni, stopy rozstawione na odległość 30 cm od siebie, ręce splecione palcami i ułożone pod głową - partner w klęku między stopami leżącego  przyciska je do materaca - leżący na sygnał wykonuje siad, dotyka łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia tak , by umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem i znowu wykonuje siad bez odpychania się łokciami od materaca.


Ocena: liczba poprawnych siadów wykonanych w czasie 30 s.7. Próba siły funkcjonalnej (zwis na drążku)


Wykonanie: badany stojąc na podwyższeniu, chwyta drążek nachwytem tak, aby ramiona były ugięte w stawach łokciowych a broda znajdowała się nad drążkiem, nie dotykając go w czasie próby.

Ocena: mierzy się czas zwisu w sekundach od chwili usunięcia spod nóg podwyższenia. 


8. Próba wytrzymałości biegowej (zwinność)

Wykonanie: z postawy w małym wykroku po komendzie "start" bieg sprintem do drugiej linii i powrót. Wykonujemy w sumie 10 odcinków po 5 m. Za każdym razem należy linię wytyczającą odległość  przekroczyć obiema nogami. Próba wykonywana jest jeden raz.

Ocena: czas potrzebny do pokonania 5 pełnych cykli, łacznie 50 m, stanowi wynik, który odnotowany jest z dokładnością do 0,1 s.
9. Wielostopniowy bieg wahadłowy (x 20 m)

Sprzęt: magnetofon z regulacją przesuwu taśmy z nagraniem przebiegu próby , taśma miernicza, kreda lub taśma przylepna (do wyznaczania startu lub mety).

Wykonanie: na sygnał "gotów start" badany rozpoczyna próbę krokiem marszowym, by zmieniając po dotknięciu stopą linii kierunek poruszania się między dwiema liniami odległymi o 20 m coraz bardziej przyspieszać, zgodnie z narastającym co minutę rytmem dźwięków płynących z taśmy magnetofonu.

Ocena: liczba pełnych nawrotów.