sobota, 10 marca 2012

Międzynarodowy test sprawności fizycznej ICSPFT dla osób w wieku od 6 do 32 lat (L. Larson)

1. Próba szybkości

Wykonanie: na komendę "na miejsca" badany ustawia się przed linią startu w pozycji wykrocznej, na sygnał gwizdkiem wybiega, starając się pokonać dystans w jak najkrótszym czasie.

Ocena: liczy się lepszy czas z dwóch biegów mierzony z dokładnością do 0,1 s.
2. Próba skoczności (mocy) (skok w dal z miejsca)

Wykonanie: badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią - lekkie pochylenie tułowia, ugięcie nóg z równoczesnym zamachem ramion dołem w tył - wymach ramion w przód - energiczne odbicie obunóż od podłoża i skok jak najdalej.

Ocena: z trzech skoków mierzonych do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę ustala się najdłuższy (w cm).
3. Próba wytrzymałości (bieg na 600, 800, 100 m)

Wykonanie: na komendę "na miejsca" badany ustawia się przed linią startu w pozycji wykrocznej, na sygnał gwizdkiem bieg na danym dystansie, starając się pokonać go w jak najkrótszym czasie.

Ocena: czas biegu mierzony z dokładnością do 1 s


4. Pomiar siły dłoni ( ściskanie dynamometru) 

Wykonanie: badany w małym rozkroku, dynamometr ściśle przylega do palców dłoni, ramię opuszczone wzdłuż tułowia tak, aby ręka nie dotykała ciała - ścisk dynamometru krótki i z maksymalną siłą, drugie ramie opuszczone swobodnie.

Ocena: z dwóch prób ręką silniejszą zapis wyniku lepszego z dokładnością do 1 kg.5 A. Próba siły (zwis na ugiętych ramionach)

Wykonanie: badany stojąc na podwyższeniu, chwyta drążek nachwytem tak, aby ramiona były ugięte w stawach łokciowych a broda znajdowała się nad drążkiem, nie dotykając go w czasie próby.

Ocena: mierzy się czas zwisu w sekundach od chwili usunięcia spod nóg podwyższenia.

5 B. Podciąganie w zwisie na ramionach

Wykonanie: chwyt drążka nachwytem na szerokości barków (z podskoku lub z podwyższenia) - zwis - na sygnał podciąganie ciała tak wysoko, by broda znalazła się nad drążkiem - powrót do zwisu w którym nie można pozostać dłużej niż 2 sekundy.

Ocena: liczba pełnych podciągnięć.6. Próba zwinności (bieg wahadłowy 4 x 10 m)

Wykonanie: przygotowanie miejsca próby z dwiema liniami odległymi od sienie o 10 metrów z zaznaczonymi na nich zewnętrznie półkolami o promieniu 50 cm. Wysoki start w półkolu przed linią 1 - bieg do drugiego półkola na linii 2 w którym są dwa klocki - zabranie jednego klocka - bieg z nim z powrotem na linie startu - położenie klocka w półkolu - bieg po drugi klocek - powrót i położenie klocka w półkolu przed linią 1.

Ocena: z dwóch prób należy wpisać lepszy wynik z dokładnością do 0,1 s.7. Siady z leżenia na plecach w czasie 30 s.

Wykonanie: w leżeniu na plecach nogi ugięte w kolanach pod kątem 90 stopni, stopy rozstawione na odległość 30 cm od siebie, ręce splecione palcami i ułożone pod głową - partner w klęku między stopami leżącego  przyciska je do materaca - leżący na sygnał wykonuje siad, dotyka łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia tak , by umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem i znowu wykonuje siad bez odpychania się łokciami od materaca.

Ocena: liczba poprawnych siadów wykonanych w czasie 30 s.8. Próba gibkości

Wykonanie: badany staje na taborecie tak , aby palce stóp były równo z krawędzią, stopy złączone, nogi proste w kolanach - z tej pozycji skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej podziałki centymetrowej poniżej krawędzi taboretu - utrzymanie tej pozycji przez 2 s.

Ocena:  zapisanie najlepszego wyniku (w cm) z dwóch kolejnych skłonów.TABELE PUNKTACYJNE MTSF
DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH